zdroj: shutterstock.com

Zateplujeme: Minerální vata nebo pěnový polystyren?

zdroj: shutterstock.com
zdroj: shutterstock.com

Chystáte se zateplit svůj  rodinný dům nebo jiný objekt? Správný výběr druhu izolace je pro konečný výsledek velmi důležitý. Nejvyužívanějšími materiály v současnosti jsou minerální vaty a fasádní polystyren. Oba druhy mají vysoké tepelně-izolační účinky. Liší se ale ve svých dalších vlastnostech. Každý materiál má svá pro i proti. Tyto parametry byste měli důkladně porovnat ještě předtím, než se pro zateplení rozhodnete. Zde najdete porovnání obou druhů společně s rozepsanými pro a proti obou materiálů. Výběr správné izolace tak již budou hračkou.

Polystyren a jeho výhody

Polystyren je v současnosti nejvyužívanějším materiálem pro zateplení budov. První výhodou je tedy široká nabídka druhů, skvělá dostupnost ve všech variantách a nižší cena (proto patří k nejpoužívanějším izolačním materiálům). Jedná se o lehký materiál, se kterým se dobře pracuje. Je také dobře brousitelný, což usnadňuje lepení v rozích, okolo oken a na všech místech, kde jsou nutné výřezy a dořezy v izolaci.

Polystyren je nenasákavý a disponuje nízkým součinitelem prostupu vodních par. Tato výhoda je ale zároveň jeho nevýhodou. Na jedné straně polystyren nepouští vlhko zvenčí dovnitř, ale na druhé straně nepouští ani vlhko z interiéru ven. Polystyren nešíří oheň. Má také dobré mechanické vlastnosti v tahu a pevnost v tlaku. V neposlední řadě je asi o polovinu lehčí než minerální vata na 1 m² o stejné tloušťce.

Polystyren má i některé nevýhody

Nevýhodou polystyrenu je jeho nízká schopnost zvukové izolace. Zejména u frekventovaných silnic je tato schopnost velmi důležitá. Polystyren sice nešíří oheň, ale velmi snadno podléhá deformaci z důvodu vyšších teplot. Pokud přesáhne teplota v jeho okolí +80 °C, začíná jeho rozpouštění. Velmi málo také dokáže odolávat většině mechanických rozpouštědel. Jeho maximální povolená výška pro aplikaci je 22,5 metrů (kvůli požárním předpisům). To samozřejmě stačí na většinu budov, ale najdou se i vyšší a na ně je polystyren krátký.

Minerální vata a její výhody

Hlavní a nejdůležitější složkou minerální vaty jsou organická vlákna z přírodních hornin. Díky tomu se jedná o ekologický materiál, který tolik nezatěžuje naše životní prostředí. Právě zmíněná vlákna mají také další pozitivní vlastnosti pro tento druh zateplení domů. Jedná se o nehořlavý materiál, kterému nevadí oheň.

Vlákna se začínají rozpouštět až při teplotách okolo 1 000 °C. Vysoká je také jeho odolnost proti chemickým látkám a mechanickým rozpouštědlům. Díky struktuře vláken disponuje nejen skvělými tepelně-izolačními vlastnostmi, ale také vysokou zvukovou izolací. Povolená výška pro jeho aplikaci není nijak omezená. Minerální vaty mají vysoký součinitel prostupu vodních par a tak dokáží odvádět i vlhko z interiéru.

Minerální vata a její nevýhody

Oproti polystyrenu je minerální vata mnohem těžší materiál. Její mechanická pevnost a odolnost je ale podstatně menší. Díky větší váze se s vatou hůře manipuluje a také se hůře brousí, řeže a upravuje. Během řezání a zpracování také vzniká množství prachu, který je velmi nepříjemný a dráždivý. Cenově z toho důvodu vychází vždy dráže než pěnový polystyren.

Porovnání základních parametrů

Parametry Polystyren Minerální vata
Tepelně-izolační vlastnosti Velmi dobré Velmi dobré
Zvukově-izolační vlastnosti Malé Velmi dobré
Odolnost proti poškození Velmi dobrá Malá
Odolnost proti rozpouštědlům a ohni Téměř žádná Velmi dobrá
Zpracovatelnost Velmi dobrá Složitá
Stárnutí Omezená životnost Téměř nepodléhá stárnutí
Možnost finální úpravy Všechny druhy omítek Všechny druhy omítek kromě akrylátové