Solární panely

Solární panely a jejich využití

Solární energie je forma elektřiny, která se vyrábí pomocí fotovoltaického procesu. Jednoduše řečeno, je produktem slunečního světla a systémy solárních panelů přeměňují sluneční světlo na zdroj využitelné energie. Solární panely jsou schopny napájet celý dům i firmu.

Solární systém při svém fungování nevypouští žádné skleníkové plyny. Jedná se o 100% obnovitelnou energii.

Jak fungují solární panely?

Solární panely se skládají z hliníkového rámu, antireflexního skla a jednotlivých křemíkových článků, jež jsou vzájemně propojeny. Křemíkové články jsou vyrobeny z několika tenkých vrstev. Hlavním materiálem každé vrstvy jsou krystaly křemíku, k nimž je přidán polovodivý materiál. Vrchní vrstva má záporný náboj, zatímco spodní má náboj kladný.

Když na solární panely dopadne sluneční světlo, solární články přemění světlo na elektřinu. Sluneční světlo excituje elektrony v solárních článcích, čímž dochází k proudění a vzniku elektrického proudu.

Narazíte na solární ohřev vody, ale i na solární ohřev bazénu, který dokáže prodloužit koupací sezónu.

Jaké jsou typy solárních systémů?

Solární systém připojený k síti. Jedná se o nejběžnější typ a nákladově efektivní způsob, jak výrazně snížit účty za elektřinu. Solární energie se posílá buď do používaných spotřebičů, nebo do sítě. Solární systém připojený k síti se skládá ze solárních panelů, střídače a připojovacích prvků (bez baterie).

Solární systém připojený k síti s bateriovým úložištěm. Solární hybridní systémy jsou podobné prvnímu zmíněnému druhu, ovšem mají ještě navíc solární baterie pro ukládání energie. Akumulátorové úložiště umožňuje využívat více solární energie v domácnosti, například i v noci. Baterie snižuje množství energie exportované do sítě, což je výhodné, protože většina prodejců energie platí za exportovanou solární energii zanedbatelné částky.

Solární systém pro napájení mimo síť. Systém je zcela nezávislý na rozvodné síti a spoléhá pouze na solární panely a baterie. Oblíbený je u venkovských zákazníků využívajících solární energii nebo u těch, kteří chtějí být soběstační. Solární panel na chatu je vhodný i do odlehlých oblastí.

foto: evolty.cz