mapa

Rozšířený katastr nemovitostí – moderní aplikace GeoPas.cz

Nahlížení do katastru nemovitostí usnadňuje život majitelům nemovitostí a parcel a samozřejmě též investorům zajímajícím se o vybrané pozemky či volné komerční prostory. S katastrem pracuje mnoho profesí napříč Českou republikou, například realitní makléři, katastr je ale zdrojem dat i pro soukromé osoby. Katastr nabízí pohled na důležité údaje, od velikosti plochy pozemku, přes jeho přesnou polohu až po věcná břemena a jiná práva. Díky novému webovému portálu GeoPas.cz můžete pracovat s rozšířenými informacemi a získat tak ucelený pohled.

Klíčové pojmy pro práci s katastrem

Pro snadnější práci s webovým portálem je dobré mít přehled o stěžejních pojmech. Přehled dat o pozemcích a nemovitostech umožňuje GeoPas bez registrace či poplatků. Pro nahlížení do KN je potřeba znát adresu, katastrální území či číslo parcely. Katastrální mapa je mapou velkého měřítka a obsahuje popis, body polohových polí a polohopis. Parcela pak nese označení pozemku, jenž je právě geometricky a polohově určený a opatřený parcelním číslem. Katastrální území popisuje zákon č. 256/2013 Sb. o katastru nemovitostí. Katastrální území vám pomůže vyhledat parcelu, pokud ale neznáte parcelní číslo nebo právě katastrální území, zkuste hledání skrze mapu. Věděli jste, že průměrná velikost katastrálního území je šest kilometrů čtverečních?

Jak to vypadá v praxi?

Přes webový portál GeoPas je vyhledávání opravdu jednoduché. Pro vyhledávání můžete využít mapu, kam stačí zadat město, ulici nebo parcelu. Nabízí se též hledání přímo přes parcely, kam je potřeba zadat název katastru, tedy město nebo obec a číslo parcely, kterou přesně hledáte. Můžete tak získat údaje o vašich sousedech i další klíčové informace. Když budete hledat parcelu č. 88 v obci Popkovice u Pardubic, zjistíte skrze odkaz https://geopas.cz/parcely/2596057606, že v okolí pět seti metrů se nachází nebezpečné lokality, jako jsou skládky či znečišťovatelé ovzduší.