Pilové pásy: řešení nejčastějších problémů

zdroj: pilove-pasy.cz
zdroj: pilove-pasy.cz

Používáte doma  pásovou pilu? Možná jste se setkali s některými problémy, které jsou pro toto nářadí charakteristické. V dnešním článku se podíváme na to, jak tyto problémy identifikovat a předchozím jím.

Používání pilových pásů na kov v pásových pilách se musí řídit striktními pravidly, jinak pásové pily nemohou fungovat tak, jak uvádějí jejich výrobci, jsou prováděny nekvalitní řezy a samozřejmě dochází k poničení samotných pilových pásů, které je pak nutno častěji měnit, což zvyšuje náklady na provoz pásové pily.

Otupování a vylamování zubů

Nejčastějším poškozením, která se objevuje u pilových pásů, je otupování jejich zubů. To může být  způsobeno zejména špatnou manipulací, respektive nevhodným uchycením pilového pásu. Rychleji otupené zuby mohou dále značit fakt, že byly zvoleny nevhodné pilové pásy, kde byl nedostatečný či naopak přílišný počet zubů.

Zuby se ničí také vlivem přílišného tlaku, velkou rychlostí pásové pily, případně pak i nedostatkem potřebné chladící směsi. Pilový pás se také často potýká s problémy s vylamováním zubů. To bývá způsobeno tím, že je pilový pás v pásové pile málo zaběhlý, případně je pásová pila spuštěna v příliš nízké rychlosti.

Zlomení pásu a křivé řezy

Další vadou, s níž se při používání pilového pásu na kov můžete setkat, je zlomení pásu. V tomto případě je problém asi na vaší straně, neboť jste pilový pás špatně upnuli a došlo k jeho přílišným vibracím během provozu pásové pily.

V neposlední řadě se může stát, že prováděné řezy na kovech jsou neočekávaně křivé. I zde je nejpravděpodobnější příčinou špatné uchycení pilového pásu, případně přílišný tlak, který je na pilový pás vyvíjen.

Kontaktujte prodejce nebo výrobce

Výše uvedený výčet problémů je pouze základní. Vady, které se u pilových pásů objevují, minimalizujete tím, že budete používat jen kvalitní produkty ověřených značek. Při sebemenších problémech je dobré ihned pilový pás zkontrolovat a případně jej vyměnit za nový kus. Pokud se i tak problémy opakují, kontaktujte prodejce (výrobce) a ten vám poradí, jak se těmto problémům vyvarovat.