zdroj: stannah.cz

Jak funguje schodišťová sedačka?

zdroj: stannah.cz
zdroj: stannah.cz

Schodišťová sedačka je výtečným pomocníkem pro osoby s omezenou hybností, pro něž se schodiště stalo nesnadno zdolatelnou překážkou. Je vhodná i do menších rodinných domů, protože je nenáročná na prostor i montáž. Nainstalovat lze na téměř libovolný typ schodiště, poradí si dokonce i se schodištěm točitým. Stala se tak vyhledávanou kompenzační pomůckou pro lidi s omezenou hybností.

Uvedení sedačky do chodu

Sedačka obsahuje hned několik vypínačů. Nástěnný vypínač a hlavní vypínač umístěný na spodní části sedačky se obvykle ponechává v pozici zapnuto. Tyto dva vypínače se vyplatí vypnout pouze, pokud odjíždíte z domova na delší dobu. Sedačka bude nejen bezpečně vypnuta, ale zároveň tak nedochází ani k vybíjení baterií.

Schodišťová sedačka obsahuje záložní baterii, která je jistotou nepřerušeného provozu při výpadku elektrického proudu.

Za běžného domácího provozu jsou tedy oba jmenované vypínače zapnuté. Pro uvedení sedačky do chodu je ale třeba ještě vložit klíček do klíčové dírky na ovládacím panelu umístěném na rukojeti sedačky a otočit ho do pozice ON. Zapnutí sedačky se potvrdí rozsvícením zeleného světélka. Klíček můžete ponechat zasunutý a otočený na pozici ON i v případě, že sedačku aktuálně nepoužíváte. Tento postup je dokonce nutný, pokud plánujete sedačku přivolávat dálkovým ovladačem mezi jednotlivými patry.

Sklopení schodišťové sedačky, zdroj: stannah.cz
Sklopení schodišťové sedačky, zdroj: stannah.cz

Pokud naopak chcete sedačku mít v provozu pouze, pokud na ní sami sedíte a pokud si například přejete zamezit používání sedačky jinou osobou, po použití sedačky otočte klíčkem do pozice OFF a klíček vyjměte. To se vyplatí zejména na společných chodbách či ve veřejných prostorech.

Jak snadno nastoupit a vystoupit?

Pro usnadnění nastupování a vystupování ze sedačky je možné sedačku na koncích schodiště otočit. Otočení lze provést dvojím způsobem:

  • Sedačky jsou standardně vybaveny otočným sedátkem. Standardní otočná sedačka je vybavena pákou po straně sedačky. Zvednutím této páčky je možno sedačku otočit do požadované pozice.
  • Pro usnadnění manipulace lze v případě zájmu objednat sedačku s automatickým otočným sedátkem. Sedačka s automatickým otočným sedátkem je vybavena ovladačem na rukojeti sedačky. Jeho stisknutím a podržením je možno sedačku otočit do požadované strany.

Pohyb na sedačce zvládne snadno každý

Po usednutí do sedačky je doporučeno využít bezpečnostního pásu, ten přetáhněte přes boky a zajistěte do držáku poblíž rukojeti. Pohněte ovladačem umístěným u rukojeti sedačky a držte ho ve směru, kterým se chcete pohybovat. Krátkou chvíli vyčkejte, schodišťová sedačka je z bezpečnostních důvodů vybavena zpožděným startem. Sedačka se proto uvede do pohybu až po několika sekundách. Po celou dobu jízdy podržte ovladač. Sedačka se zastaví buď na koncové stanici či po uvolnění ovladače.

Dálkový ovladač pro snadné přivolání sedačky

Dálkovým ovladačem je možné přivolat sedačku, i když se právě nachází v jiném patře. K fungování dálkového ovládání je však nutné, aby byl v sedačce zastrčen klíček a byl otočen do pozice ON. Před použitím dálkového ovladače se z bezpečnostních důvodů ujistěte, že sedačku právě nepoužívá někdo další. Pokud je sedačka prázdná, stiskněte na dálkovém ovladači tlačítko se šipkou ve směru, kterým chcete sedačku přesunout a tlačítko podržte. Při uvolnění tlačítka se pohyb sedačky zastaví.

Dálkový ovladač obsahuje baterie typu AA, které by při běžném provozu měly vydržet zhruba jeden rok. Na kolik jsou nabité signalizuje indikátor na ovladači při každém stisknutí tlačítka se šipkou. Pokud indikátor bliká, je baterie nabita dostatečně. Pokud indikátor svítí nepřetržitě, upozorňuje na nutnost brzké výměny či nabití baterií. Nesvítící indikátor poukazuje na zcela vybité baterie.

Pravidelný servis schodišťové sedačky, zdroj: stannah.cz
Pravidelný servis schodišťové sedačky, zdroj: stannah.cz

Péče o sedačku

Sedačku je možné v případě potřeby úspory místa v cílových stanicích sklopit. Před zahájením jízdy je pak potřeba sedačku opět rozložit. Rozložení je velmi snadné, postačí stlačit sedadlo směrem dolů, ostatní prvky se automaticky vyklopí společně s ním.

K čištění sedačky od prachu a dalších nečistot používejte navlhčený hadřík. Stejně postupujte i při čištění vodící kolejnice. Nepoužívejte syntetické čistící prostředky bez předchozí porady s výrobcem. Pro zvýšení bezpečnosti provozu schodišťové sedačky dbejte pokynů výrobce a pomyslete i na pravidelný servis tohoto zařízení.