Čističky odpadních vod

Chybí vám kanalizační přípojka v domě? Využijte čističku odpadních vod

Ani v 21. století není v mnoha tuzemských domácnostech a rekreačních objektech samozřejmostí připojení na centrální kanalizační síť. Vzhledem k tomu, že odpad z toalety a WC není možné jen tak vypouštět do volné přírody, musíte si v tom případě zajistit jiné řešení. Existuje jich hned několik, přičemž se jako nejefektivnější a nejhospodárnější jeví domovní čistička odpadních vod.

Bez kanalizační přípojky jsou zejména nemovitosti v odlehlých částech země, případně třeba domy, které se nacházejí v menších obcích a na jejich periferiích. Totéž pak platí také pro vodovodní přípojky.

Proč instalovat čističky odpadních vod?

Odpad, který odchází z domu, je nutné separovat a čistit. Kaly nemůžete jen tak vypustit někam na pole, obsahují totiž řadu škodlivých látek, jež by mohly znečistit okolní půdu a dostat se do spodních vod, což by mělo za následek zhoršení kvality pitné a užitkové vody.

Čističky odpadních vod jsou zařízeními, která lze poměrně snadno napojit k domu. Pak už nemusíte odpad zbytečně často vyvážet, rozhodně tedy s nižší intenzitou nežli tehdy, zvolíte-li například klasickou jímku na odpadní vody.

Přednosti ČOV

Velkou předností je fakt, že moderní čističky odpadních vod fungují prakticky nezávisle, při jejich provozu spotřebujete jen naprosté minimum elektřiny. Kromě toho jsou velmi účinné, jejich ovládání hravě zvládne každý majitel domácnosti.

Voda, která se v čističce přefiltruje, se dá opětovně použít, a to například k zalévání rostlin na zahradě, splachování WC apod. Díky tomu dále snižujete náklady na chod domácnosti, protože se logicky snižuje spotřeba pitné a užitkové vody.

Při výběru nové čističky odpadních vod se obraťte na zkušeného dodavatele. Poradí vám například s tím, jak výkonné zařízení u vás budete potřebovat, případně rovnou zařídí i kompletní instalaci čističky, takže s jejím uvedením do provozu nebudete mít žádné velké starosti.