Pojištění majetku – proč jej pravidelně aktualizovat?

Podpojištění nemovitosti může uškodit

Řádně pečovat o vlastní nemovitost s sebou nese řadu povinností a starostí. Nejde přitom zdaleka pouze o udržování domu nebo bytu v dobrém technickém stavu, jeho průběžné zvelebování, případně včasné placení daně z nemovitosti. Dobře spravovaná nemovitost je také nemovitost řádně pojištěná. A aby pojištění správně plnilo svou funkci, je třeba průběžně dbát i na jeho optimální nastavení. Pozornost je třeba věnovat zejména adekvátní výši pojistných částek a předcházet riziku možného podpojištění.

Proč se vyplatí aktualizovat pojistnou smlouvu

Podíváme-li se v delším časovém horizontu na hodnotu nemovitostí, oproti dřívějšku výrazně stoupla. U pojištění nemovitostí se jedná o reprodukční (technické) ceny, které vycházejí z vývoje cen stavebních prací a materiálů.

Tato skutečnost přitom neznamená pouze značný růst tržních cen domů a bytů a jejich zhodnocení, ale také výrazně vyšší náklady na jejich případnou opravu či nezbytnou rekonstrukci po poškození, jež je třeba promítnout do parametrů sjednaného pojištění majetku. Zbystřit by proto měli především všichni ti, kdo v minulosti pojistku nemovitosti uzavřeli, ale nevěnovali už následně pozornost jejímu dalšímu nastavení a především pak aktualizacím pojistných částek.

Podpojištění nemovitosti lze předejít změnou pojistné smlouvy

Od vztahu mezi hodnotou nemovitosti a výší pojistné částky sjednané v pojistné smlouvě se v případě vzniku škody odvíjí i výše pojistného plnění. Její maximální výši určuje částka sjednaná ve smlouvě — a správně nastavená pojistná částka by také měla majiteli pojištěné nemovitosti zajistit, že mu pojišťovna v případě totálního zničení nemovitosti vyplatí částku, která mu umožní nemovitost znovu postavit.

Z toho jasně vyplývá, že pokud například hodnota domu v době sjednání pojistky činila 2,5 milionu korun (a nemovitost byla na tuto hodnotu také pojištěna), nicméně jeho současná hodnota stoupla na dvojnásobek, pojišťovna vám sice může podle smlouvy vyplatit pojistné plnění v plné výši, nicméně bude vycházet z pojistné částky dané smlouvou. A pokud tato částka bude výrazně nižší, než jaké jsou aktuální náklady na rekonstrukci či znovupostavení poškozené či zničené nemovitosti, budete muset nemalou část oprav hradit ze svého.

Řešení je přitom snadné. Stačí pravidelně pojistnou smlouvu aktualizovat a především v ní adekvátně navyšovat pojistnou částku podle toho, jak se zvyšuje cena nemovitosti a jak rostou ceny stavebních materiálů a prací. Pojistku se vyplatí aktualizovat v současnosti klidně i každý rok.

Další možností je nastavit si u své pojistky tzv. indexaci, díky které se pojištění automaticky přizpůsobuje aktuálnímu vývoji cen (valorizuje). Pokud jste ale svou pojistnou smlouvu na byt či dům nechali déle ležet ladem, nejprve raději smlouvu aktualizujte, navyšte limity na adekvátní částky a teprve poté zvažte možnost indexace.