elektřina z obnovitelných zdrojů

Zelená elektřina má své plusy

Není třeba moc diskutovat o nevyhnutelnosti vyšší ochrany životního prostředí, k čemuž jistě pomůže také zelená energie, která se vyrábí výhradně z obnovitelných zdrojů. Stav klimatu se zhoršuje například kvůli uhelným elektrárnám, následná produkce skleníkového plynu přispívá k oteplování zemského klimatu. Vy to však můžete trochu změnit!

Zelená elektřina od ekologických výrobců

Elektřina z obnovitelných zdrojů v současnosti nejčastěji vzniká v solárních, vodních a větrných elektrárnách. Zhotovuje se rovněž v bioplynových stanicích a v energetických zdrojích, které využívají biomasu. Zákon hovoří o zdrojích obnovitelné energie, kde je definuje jako ty se schopností se během postupného spotřebovávání znovu zcela, nebo částečně obnovovat díky sobě či pomocí člověka. Patří sem tedy biomasa, voda a slunce. Zelená elektřina se přednostně vykupuje od českých výrobců, kteří se nacházejí po celé republice. Hlavně se soustředí do míst s dostatečným množstvím zemědělského odpadu, ale také tam, kde hodně svítí slunce. Původ této elektřiny k odběru si můžete sami zvolit. Pokud se vám více zalíbí ta ze slunce, dostanete ji ze solární elektrárny.

Odběr od dodavatele ekologické elektřiny

Jestliže se přikláníte k rozhodnutí využívat zelenou elektřinu, nejprve se musíte domluvit s dodavatelem, aby ji pro vás zajistil. V porovnání s běžnou elektrickou energií vyjde jen o maličko dráž, vychází to přibližně o 34 Kč více za rok za jednu MWh. Bude vás však těšit, že přispějete k vylepšení životního prostředí, protože vše se počítá. Dodavatel ekologické elektřiny ji nakoupí od výrobců a stejné množství získají koncoví spotřebitelé, konkrétně firmy a domácnosti. Operátor trhu s elektřinou na vše pečlivě dohlíží, jelikož poskytuje záruku původu této elektřiny. Díky tomu je zcela jisté, že berete elektřinu z obnovitelných zdrojů, a ne žádnou jinou.