Jaké jsou nejnovější trendy v zateplování plochých střech?

zdroj: shutterstock.com
zdroj: shutterstock.com

Šetření energiemi je otázkou nejen ekonomickou, ale také ekologickou. Velmi snadno lze snížit spotřebu energií na vytápění zateplením stěn domu a výměnou oken, více zde. Důležité je ovšem nezapomenout také na správné zateplení střechy, protože právě nedostatečně zateplenou střechou dochází k velkým tepelným ztrátám až 20 %. Naštěstí lze zateplit střechu i dodatečně. Jak na to?

Tepelná izolace plochých střech

Ploché střechy, tedy střechy se sklonem maximálně 5°, se využívají jednak v moderní zástavbě, najdeme je však i u starších domů a právě u nich často dochází k problémům s účinností tepelné izolace. Dříve se používaly materiály, které neposkytovaly dostatečnou tepelnou ochranu. Jaké metody lze použít k zateplení ploché střechy u novostaveb, či při rekonstrukci staršího domu?

Desky z minerální vlny

Nejčastěji se jedná o desky z čedičového vlákna, v některých případech z vlákna skelného. Desky se dodávají o rozměrech 1 x 1,2 m. Tento typ izolace je vhodný instalovat pod fólie či asfaltové pásy. Je vhodný pro 2 a vícevrstvé ploché střechy, využití najdou i na jednovrstvých plochých střechách i střechách zelených.

Vlastnosti

 • desky z čedičových vláken vykazují velkou požární odolnost
 • téměř nulová tepelná roztažnost
 • nesmí být v kontaktu k teplým vlhkým vzduchem, proto je třeba při instalaci tohoto typu zateplení věnovat pozornost také montáží kvalitní parozábrany, která k izolační vrstvě nepropustí teplý vlhký vzduch odcházející z interiéru domu.

PUR pěna

Zateplení PUR pěnou se často využívalo na komerčních budovách, její použití se však rozšiřuje i na obytné domy. Pěna se v tekuté formě nastříká na povrch střechy, velmi rychle tuhne a vytvoří celistvý potah.

Vlastnosti

 • lze ji aplikovat na předchozí střešní izolaci – méně práce s odstraněním původní izolace a likvidací odpadu
 • celistvý povrch -nevzniká problém netěsnících spár
 • nenasákavá
 • vzduchotěsná
 • snadná údržba
 • nízká hmotnost – nízké statické zatížení konstrukce střechy
 • rychlá aplikace
 • vrstva pěny je pochůzná
 • nelze použít na skládané krytiny

Stabilizovaný pěnový polystyren

Využívá se stabilizovaný samozhášivý polystyren. K podkladu se buď lepí nebo kotví. Je vhodný pod fólie i asfaltové pásy a je velmi často voleným typem zateplení kvůli nízké ceně.

Vlastnosti

 • nízká pořizovací cena
 • nízká nasákavost
 • snížená hořlavost

Tip: Ušetřit lze nejen díky zateplení, ale i pořízením úsporného vytápění, přečtěte si více o tepelných čerpadlech Daikin Altherma na tomto odkazu.

Extrudovaný polystyren

Desky z extrudovaného polystyrenu se využívají na střechách, které předpokládají velké zatížení, například pro střechy zelené, pochozí či dokonce pro střešní parkoviště.

Vlastnosti

 • téměř nulová nasákavost
 • vysoká pevnost v tlaku
 • využívá se téměř výhradně do střech s obráceným pořadím vrstev

Foukané izolace

Jedná se o foukanou minerální vlnu. Tento typ izolace se využívá u střech dvouplášťových, u nichž mezi dvěma plášti vznikne dostatečně velký prostor. Tento prostor musí být natolik velký, aby pojal izolační vrstvu a zároveň zbyla dostatečně velká vzduchová mezera pro odvětrání případné vlhkosti, která pronikne z interiéru do tohoto prostoru.

Vlastnosti

 • levná varianta zateplení
 • rychlost provedení
 • eliminuje vznik tepelných mostů