zdroj: wikipedia.org

Jak účinně bojovat proti holubům

zdroj: wikipedia.org
zdroj: wikipedia.org

Tito malí ptáci dokáží někdy pořádně potrápit. Usídlí se nejčastěji v prostorách střech, balkónů či podkroví. Největší neplechu přitom dokáže nadělat jejich všudypřítomný trus. Jak se holubů účinně zbavit?

Přenašeči nemocí

Holubi svým zmíněným trusem znehodnocují fasády, chodníky, střechy i umělecké sochy. Škodit nám však můžou i prostřednictvím přenosu choroboplodných zárodků na člověka. V blízkosti jejich obydlí navíc přežívá i takzvaný klíšťák holubí, který se živí krví savců. Jeho kousnutí patří mezi poměrně bolestivé.

Z těchto důvodů je hubení holubů opravdu na místě. V zimním období lze holuby odchytit a následně kolonii zlikvidovat. Na jaře tento postup není možný, a to z důvodu ochrany zvířat při jejich hnízdění.

Profesionální likvidace

Jelikož popisovaní živočichové mnohdy způsobují obrovské materiální škody, je třeba proti nim účinně bojovat. Především se vyplatí bránit jejich shlukování na střechách domů. Toho je možné nejlépe docílit s pomocí instalace speciálních hrotových systémů.

Obrovské kolonie patří do rukou profesionálům, kteří vědí nejlépe, jak se zbavit holubů. Nejprve vždy dojde k monitoringu celé situace. Následně se přistupuje k instalaci speciálních pastí, které nejsou nijak škodlivé pro lidské zdraví. Součástí je i čištění a likvidace hnízd, vajíček a uhynulých jedinců.

S holuby v Brně a okolí si hravě poradí deratizátorská společnost TOPderax.