zdroj: shutterstock.com

Jak probíhá výměna plastových oken?

zdroj: shutterstock.com
zdroj: shutterstock.com

Výměna nových plastových oken místo starých má pro všechny interiéry velké množství přínosů. Ta největší výhoda je samozřejmě ve větší tepelné izolaci celého interiéru. Nová plastová okna dokáží zabránit tepelným ztrátám a skvěle těsní. Manipulace s novými plastovými okny je také mnohem snazší, než v případě starých oken. Na samotný proces výměny je třeba se předem připravit. Výměna probíhá hned v několika krocích, které si nyní detailně rozebereme.

O jaké kroky se jedná?

  1. Výběr oken a montážní firmy
  2. Přípravy před začátkem prací
  3. Demontáž starých oken
  4. Příprava na montáž nových oken
  5. Samotná montáž
  6. Dokončovací práce, začištění a kompletace

Správný výběr oken a montážní firmy

Tento krok je pro spokojenost s novými okny nejdůležitější. Vždy je vhodné vybírat nová plastová okna od stabilních a spolehlivých firem na našem trhu. Ačkoliv je výrobních firem celá řada a je obtížné se v nich vyznat, samotných okenních profilů existuje jen několik (Salamander, Rehau, Veka, Fenstar, apod.). Doporučujeme začít výběrem okenního profilu a oslovovat jen firmy, které s ním pracují. Snáze se vám budou porovnávat jednotlivé nabídky.

Firma by vždy měla nabízet více druhů okenních rámů (dřevěná a hliníková okna) a také více možností zasklení. Každý zákazník má jiné požadavky na vzhled a parametry nového okna. Volit konkrétní firmu byste měli na základě zkušeností s danou firmu od známých nebo dle zkušeností na internetu. Ideální je, pokud je montáž součástí dodávky oken.

Jaké jsou kroky při přípravě?

Příprava před začátkem demontáže starých a montáže nových oken je spojením činností, které jsou důležité, ale ještě se neprovádí samotná výměna. Tyto práce většinou nezajišťuje firma, ale vlastník objektu. Jedná se hlavně o prevenci poškození. V prostoru výměny oken je vhodné chránit podlahy a stávající topná tělesa před poškozením nebo poškrábáním při padání suti.

Ačkoliv řada firem vaši přítomnost nevyžaduje, doporučujeme si samotnou výměnu ohlídat osobně.

Pohlídejte si také, aby nová okna, která budou firmou přivezena, byla správně skladována. Jednotlivá křídla a rámy by měly být obalené a chráněné proti poškrábání. Při transportu by měly být prokládané.

Demontáž starých oken

Ještě před samotnou demontáží by měla firma zkontrolovat, zda dovezená okna opravdu souhlasí svými rozměry a mají parametry uvedené ve smlouvě. Práce při demontáži starých oken vždy začínají vysazením starých okenních křídel a jejich odnesením.

Vysazení starého okna by se mělo obejít bez poškození fasády

Solidní firma by vám vždy měla zajistit odvoz starých oken. Pak na několika místech dochází k opatrnému naříznutí okenního rámu a jeho pečlivému vylamování. Na konci nesmí ve stavebním otvoru zůstat ze starého okna nic.

Příprava na montáž nových oken

Před samotným provedením montáže nových oken jsou důležité přípravné práce. U stavebního otvoru se překontroluje jeho velikost a také jeho rovnost. Popřípadě se upraví. Pokud jste si u nových oken objednali paropropustné nebo parozábranné pásky, tak ty se instalují ještě před samotnou montáží.

Samotná montáž

Montáž nových plastových oken vždy začíná usazením rámu. Rám musí být ve stavebním otvoru usazen v naprosté rovině. Když je v rovině, zajistí se klíny, aby se při dalších pracích už nepohnul. K novému rámu se pak připevní montážní kotvy. Mezi každým rámem a stavebním otvorem vznikne mezera. Tuto mezeru je nutné vyplnit souvislou vrstvou montážní PUR pěny. Okenní rámy před aplikací pěny musí být rozepřené, aby nedošlo k jejich prohnutí silou pěny. Když pěna zatuhne, provede se odříznutí a může se přistoupit k nasazení křídel.

Dokončovací práce a předání

Mezi dokončovací práce se řadí především zednické činnosti. U oken totiž nemůže zůstat jen oříznutá pěna a tak pracovníci prostor kolem oken opatří omítkou a štukem tak, aby plynule navazoval na omítku. Dále je okno osazeno vnitřním a venkovním parapetem. Pak provedou ještě seřízení oken a montáž kování. Úplně na závěr se nasadí žaluzie a sítě proti hmyzu. Po sobě by vždy měli uklidit a až poté by mělo dojít k předání hotového díla.

Jaké jsou vaše zkušenosti s výměnou plastových oken? Napište nám v komentářích

Only registered users can comment.

  1. Když si starý okna vymontujete sami, tak finální cena je pak levnější, firma jen přijede, namontuje nový a odjede.