splátka hypotéky

Hyposplátka: Výhodné řešení pořízení bydlení

Málokdo má dnes na to, aby si z vlastních prostředků pořídil bydlení. Ve většině případů je třeba k tomuto účelu využít hypotečního úvěru, který se majitel nemovitosti zavazuje ke splátkám na dlouhé roky. Pochopitelně, že každý hledá to nejlepší a hlavně nejlevnější řešení, které ho ve výsledku bude stát co nejméně jeho peněz.

Jaké jsou výhody úvěru hyposplátka?

U hyposplátky je výhodou hlavně to, že stačí mít naspořeno pouze 20 % z pořizovací ceny nemovitosti, což není příliš limitující, a pro spoustu zájemců je tak hyposplátka dostupná. Za sjednání se neplatí žádný poplatek. A hlavně – úrok je možné získat už od 1,89 % ročně s pojištěním úvěru, přičemž si žadatel o něho může jednotlivé splátky rozložit na dobu až 30 let. U úvěru hyposplátka je použita pevná úroková sazba v délce trvání maximálně 5 let s možností její změny.

Splácet hypotéku bude klient sice po celou dobu svého aktivního pracovního života, ale má jistotu, že tím získá optimální model financování pořízení bydlení, který příliš nezatíží jeho rodinný rozpočet. Zůstanou tak peníze i na zábavu nebo dovolenou. 

Na co všechno je možné použít hyposplátku?

Třeba na koupi stavebního pozemku ještě před tím, než začnete vůbec stavět. Jejím prostřednictvím však lze také uhradit rekonstrukci bytu nebo domu či hradit právní služby, jež souvisí s pořízením bydlení. Když nemovitost zdědíte, je obvykle potřeba zaplatit státu dědickou daň. Při její koupi se platí daň z nabytí nemovitosti. V obou případech se může jednat o docela vysokou sumu, s níž je nutné při pořizování nemovitosti počítat. Určitě je proto výhodné, že hyposplátku je možné použít i pro účel zaplacení těchto daní.

Co dělat, když jste v prodlení se splátkami nebo chcete předčasně úvěr splatit?

Život si můžete naplánovat, jak chcete, ale mnohdy vás nenadálé události donutí plány přehodnotit. Stejné je to i se splátkami hypotéky. Může se totiž stát, že budete v prodlení s jejich úhradou. Co dělat? Nejjednodušší je obrátit se přímo na toho, kdo vám hypotéku poskytl a vzniklý problém vyřešit s ním. Určitě je to lepší než být posléze zapsaný v registru dlužníků, což ve většině případů znamená stopku pro získání dalších úvěrů.

Mnoho těch, kteří si hypotéku berou, zajímá možnost jejího předčasného splacení. Ta existuje za předpokladu, že budou uhrazeny účelně vynaložené náklady, jež vzniknou v souvislosti s předčasným splacením úvěru. Je to určitě dobrá zpráva pro každého, kdo si hypotéku chce vzít.

Jak je to s odhadem nemovitosti?

K zajištění úvěru může být využita nemovitost, jejíž odhadní cenu musí stanovit nezávislý odhadce ze seznamu externích odhadců na vlastní náklady klienta. Ten lze získat prostřednictvím webových stránek podle místa klientova bydliště. Na výběr je většinou více odhadců, z nichž si lze libovolně volit.