dražby nemovitostí v exekuci

Dražba nemovitostí elektronickou formou

Jak vlastně probíhají dražby? V realitě se setkáte s nedobrovolnými a dobrovolnými, kdy se náležitosti upravují ve smlouvě mezi majitelem nemovitosti a dražebníkem. Dále se dělí na fyzické a elektronické.

Nákup domů a pozemků formou exekuční dražby

Fyzické dražby nemovitostí se ve většině případů uskutečňují tam, kde sídlí exekutorský úřad. Celý proces řídí licitátor a dražitelé přihazují tak, že zvednou ruku a oznámí své podání. Jakmile už nedochází k novým podáním, odpočítá se třikrát po sobě a přiklepne se nejvyššímu podání. Poslední roky se však preferují elektronické dražby nemovitostí v exekuci, protože jde o stejný koncept, ale vše se odehrává online pomocí internetového spojení. Než se pustíte do dražebního procesu, musíte splnit daná pravidla. Především potřebujete mít již připravenou dražební jistinu, jejíž hodnota se odvíjí na základě vyvolávací ceny. Další hotovost se vyžaduje, pokud uspějete a vyhrajete dražbu. V případech nedostatečné částky se úhrada provádí i předhypotečním úvěrem. Již předem si zařiďte autentizaci dražitele, což znamená ověření vaší totožnosti. Určitě pro vás bude výhodné si v předstihu vše prohlédnout osobní návštěvou, abyste měli jasnou představu o místě a samotné stavbě. Pochopitelně to jde pouze tehdy, když vám to bude umožněno. Seznamte se i se zněním dražební vyhlášky a s posudkem.

Chytré vybírání nemovitostí

Nemovitosti prodávané v exekučních dražbách objevíte na speciálních webových stránkách. Rozhodně se nemusíte obávat tohoto druhu koupě, naopak si lze opatřit pozemky, komerční budovy, rekreační a rodinné domy za objektivně stanovené ceny. Nemovitosti v dražbě obsahují znalecké posudky s hodně podrobnými informacemi, které nenabízí žádný jiný způsob prodeje. Skutečnou cenu si vlastně určíte sami, dražby startují již na ceně snížené na dvě třetiny udané základní ceny.