zdroj: vratamares.cz

Automatické posuvné brány se stávají běžnou součástí rodinných domů

zdroj: vratamares.cz
zdroj: vratamares.cz

Vjezd automobilem na pozemek u rodinného domu si lze díky moderní technice výrazně zjednodušit. Proto se stále větší oblibě těší automatické brány, jejichž otevření lze ovládat dálkovým ovladačem a řidič nemusí kvůli otevření brány vystupovat z auta.

Typy bran

Brány pro vjezd na pozemek mohou být otočné nebo posuvné. Otočné brány vyžadují dostatek prostoru před vstupem na pozemek, pokud se otevírají ven či potřebují prostor pro otočení křídel přímo na pozemku, pokud se otevírají dovnitř. Otočné brány jsou nevýhodné také všude tam, kde je vjezd na pozemek ve svahu a terén brání otevření křídel brány.

Prostorově méně náročné jsou brány posuvné, které potřebují většinou pouze prostor o šíři vjezdu vedle brány. Nehodí se proto pouze tam, kde je pouze úzký vjezd na pozemek. Ve většině případů je však právě posuvná brána ideálním řešením vjezdu. Podívejme se tedy podrobněji na brány posuvné. Posuvné brány existují ve dvou provedeních, jedná se o posuvné brány pojezdové nebo samonosné.

Pojezdové posuvné brány

Brána se do strany pohybuje pomocí opěrných koleček, která pojíždí po kolejnici instalované v betonovém základu.

K výhodám pojezdové posuvné brány patří:

 • nižší cena
 • menší náročnost na prostor – pro vysunutí brány postačí vedle vjezdu prostor o šíři brány
 • brána může pojíždět i vně pozemku
 • možnost pootevřít bránu částečně pro pěší průchod

Mezi nevýhody počítáme:

 • potřebu připravit betonový základ pro vodící kolejnici, terén musí být zcela rovný
 • náchylnost na nečistoty – v případě, že se na kolečka nabalí listí či bláto nebo se nečistoty či sníh vyskytnou na kolejnici, brána tuto bariéru nepřekoná a nepojíždí, je třeba proto často věnovat pozornost údržbě koleček a kolejnice
Posuvná brána typu kolejnice, zdroj: vratamares.cz
Posuvná brána typu kolejnice, zdroj: vratamares.cz

Samonosné posuvné brány

Posuvnou samonosnou bránu ocení majitelé pozemků, kde není možné zcela vyrovnat terén pod bránou či tam, kde je již hotová dlažba a nebylo předem počítáno se zabudováním kolejnice pro pojezdovou bránu. Samonosná posuvná brána se totiž nepohybuje po opěrných kolečkách, a proto nepotřebuje ani vodící kolejnici.  Díky samonosné konstrukci se pohybuje volně nad úrovní terénu.

Výhody

 • samonosná konstrukce brány dokáže bránou pohybovat nad terénem vjezdu bez jakékoliv opory, proto nemá žádné požadavky na stavební připravenost vjezdu
 • nečistoty ani sníh nemohou zabránit pohybu brány
 • může pojíždět i přes branku

Nevýhody

 • vyšší pořizovací cena
 • větší prostorové nároky – samonosná konstrukce brány rozšiřuje bránu do strany, proto je pro otevření samonosné posuvné brány třeba prostor zhruba o 1/3 širší než je šíře samotného vjezdu na pozemek
Samonosná brána bez kolejnice, zdroj: vratamares.cz
Samonosná brána bez kolejnice, zdroj: vratamares.cz

Prodejce Vratové systémy Mareš s.r.o.

Bydlíte-li v Plzeňském kraji můžete se podívat na stránkách www.vratamares.cz na nabídku této společnosti. Specializuje se na na dodávku a montáž:

 • garážových vrat
 • stínící techniky
 • brán

Ceny

Cenově příznivěji vychází brány pojezdové a to nejen proto, že konstrukce pojezdové brány je levnější než v případě brány samonosné. Je třeba také počítat s tím, že celková cena brány se navýší i o cenu pohonu automatické brány. Právě u samonosné brány je třeba zakoupit pohon silnější a tím pádem i dražší.

Pro porovnání cen zvolme rám brány o šíři 3 m v základním nátěru. Takto široký rám pojezdové brány vyjde zhruba na 11 000 Kč bez DPH, v případě brány samonosné se cena vyšplhá zhruba k 19 000 Kč bez DPH.